Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014


Bị kẻ xấu tấn công!

Vốn người ăn ở thẳng ngay
Thế mà bị lũ mặt dày hắc- cơ (Hacker)
Mấy ngày nhớ bạn ngẩn ngơ
Không vào được mạng, bây giờ mới tha...
Xin mời bè bạn đến nhà
Ta cùng chia sẻ như là ngày xưa...